Zodra een paard de trainingen heeft doorlopen zal het klaar zijn voor adoptie. Hierin vinden wij een passende match het belangrijkst. Als er een klik is wordt het paard door middel van een bruikleen overeenkomst geadopteerd.

Voordat je reageert

Op het moment dat je een paard hebt gezien die je graag zou willen adopteren, reageer je via de website of social media. Voordat je reageert heb je in elk geval foto’s gemaakt van de stalling waar het paard komt te staan. Bijvoorbeeld van de stal, de wei, omgeving ed. Op deze manier kunnen wij zien of het paard bij die omgeving past of niet.

Adoptieproces

Nadat je foto’s zijn goedgekeurd is het tijd om kennis te maken met het paard. Dit gebeurd altijd op afspraak en onder toezicht. Als er een match is kan er besloten worden om over te gaan tot adoptie. Wel adviseren wij om minimaal twee keer langs te komen om te kijken of het paard écht is wat je zoekt.

De adoptie wordt schriftelijk vastgelegd in een bruikleen overeenkomst. Dit betekent dat het paard altijd eigendom blijft van Paardrijden is ont-spannend. Je mag het paard zien als een eigen paard, maar niet voor commerciële doeleinden zoals fokken, meelopen in manegelessen of verkopen.

Adoptanten moeten een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs opsturen voorafgaand het opmaken van de overeenkomst. Hiervoor vragen we om je BSN nummer en geboortedatum door te krassen, en op de kopie zetten: kopie adoptie.

Je wordt in elk geval verplicht om het paard de juiste basisverzorging te bieden. Dat wil zeggen: juiste verzorging en hoefverzorging, dagelijks weidegang en leven met soortgenoten. Kun je hier niet aan voldoen of ontvangen wij een tip dan wordt er een controle uitgevoerd. Als blijkt dat de verzorging voor een langere periode niet oké is dan zijn wij genoodzaakt het paard terug te nemen. Dit wordt onafhankelijk vastgesteld door een dierenarts.

De paarden die door Paardrijden is ont-spannend herplaatst worden zijn vrij van besmettelijke ziektes. Mochten er bepaalde medische aandoeningen zijn bij een paard, zal dit op de website vermeld worden bij het betreffende paard.

Adoptie kosten

De adoptant betaalt een eenmalig adoptiebedrag. De hoogte hiervan is afhankelijk van het paard, wat hij kan, hoe oud het paard is, en of er spullen bij zitten. 

Daarnaast zit er bij dit bedrag ook gelijk een donatie aan de opvang. Dit is voor paarden waarvoor we veel kosten moeten maken, die we anders niet kunnen doorberekenen. De bijdrage voor de paarden zijn om dit soort onkosten op te vangen. Als we dit niet zouden doen, zouden we geen paarden kunnen op kunnen vangen die intensieve zorg nodig hebben.

Alle kosten die u maakt voor het paard zijn voor jou. Denk hierbij aan de stalling, hoefsmid, dierenarts en tandarts. Je neemt een paard in bruikleen, maar dat betekent dat je wel de volledige kosten op je moet nemen om voor het paard te gaan zorgen.

Mocht het blijken dat er onvoorziene langdurige klachten zijn bij het paard die waarvan wij niet op de hoogte waren, neem gerust contact op. We bekijken dan samen hoe we hiermee om kunnen gaan.

Ik wil/kan het paard niet meer houden en nu?

Mocht je niet meer voor het paard kunnen zorgen of een andere goede reden dan moet het paard terug naar ons.

Als het paard 22 jaar en ouder is heb wel een geldige reden nodig om deze terug te brengen. Waarom? Omdat een paard niet vanwege ouderdom zomaar teruggedaan kan worden omdat deze niet meer bereden kan worden. We zoeken het liefst adoptanten die het paard een huisje voor altijd aanbieden.

Krijg ik geld terug na teruggave van het dier? 

Nee dat gaat helaas niet. Je kunt het paard terug brengen in overleg, bij ruimte in de opvang, wij zoeken dan een nieuw tehuis voor het paard.